Zoeken
Willem Vermeend - Uitdagingen voor een gezonde zorg 2.0

Uitdagingen voor een gezonde zorg 2.0

Willem Vermeend

Uitdagingen voor een gezonde zorg 2.0

Willem Vermeend

Bestel nu
Omschrijving

De gezondheidssector is een van de belangrijkste sectoren in ons land. De komende decennia zal het zorggebruik blijven toenemen en bestaat het risico van een tekort aan personeel. Door deze ontwikkelingen en de verdergaande medische innovaties, zullen de kosten van de zorg bij ongewijzigd beleid elk jaar blijven stijgen.

Door politiek Den Haag zijn er al vele maatregelen getroffen om tot lagere kostenstijgingen te komen. Deze hebben (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid, en gezien de vergrijzing en de toenemende vraag naar zorg is dit niet verrassend.

In Uitdagingen voor een gezonde zorg dragen Willem Vermeend en Roger van Boxtel prikkelende oplossingen aan die een rol kunnen gaan spelen bij de discussies over toekomstige ontwikkelingen en aanpassingen van het zorgstelsel.


In dit boek stellen Willem Vermeend en Roger van Boxtel dat:
* De gezondheidszorg niet meer als een kostenpost moet worden beschouwd, maar als een van de belangrijkste economische sectoren van ons land. Een sector die van groot belang is voor economische groei, werkgelegenheid, innovaties, onze gezondheid, welvaart en welzijn.

* Nederland internationaal moet uitgroeien tot een land dat wereldwijd een koppositie inneemt op het terrein van de beste gezondheidszorg. De financiering van het Nederlandse zorgstelsel ingrijpend moet worden vereenvoudigd en gewijzigd.

* Er een nationaal meerjarenprogramma moet komen waarin een pakket maatregelen wordt opgenomen dat ongezond gedrag tegengaat en een gezonde levensstijl bevordert.

Edities & Details
Digitale download: Uitdagingen voor een gezonde zorg 2.0 - Willem Vermeend
ISBN: 9789048804580
Uitgave: Digitale download
Status: Niet op voorraad
Datum: 15-04-2010
Prijs: € 9,99
Omvang: 206 pagina's

Bestel

Uitgeverij: Lebowski NUR: 695 - Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis THEMA: Sociale en culturele geschiedenis BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / General BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Insurance / Health BISAC: MEDICAL / Health Policy BISAC: POLITICAL SCIENCE / Public Policy / Social Services & Welfare
Blijf op de hoogte

Volg onze sociale media voor het laatste nieuws: